Garantievoorwaarden van Matrasdirect

Garantievoorwaarden van Matrasdirect

Matrasdirect hanteert de volgende garantietermijnen:

Budget segment1 jaar garantie
CBW erkend segment2 jaar garantie (Gegarandeerd door de CBW)
Luxe segment5 jaar garantie

Voor garantietermijnen van 3 jaar en langer geldt een afbouwende garantie.
Garanties staan aangegeven bij elk artikel op de website.

Uitleg garantie

Matrasdirect zal altijd eerst een alternatief, reparatie of omruiling aanbieden.

CBW

De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

  • tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
  • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Luxe segment

  • na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 80% gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 60% gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • na drie jaar en tot vier jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 40% gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • na vier jaar en tot vijf jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 20% gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  • Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
  • Garantie op outlet- en showroommodellen gaat in overleg met de vestiging waar dit artikel verkrijgbaar is. Dit wordt bepaald aan de hand van de status waarin dit artikel zich bevind.
  • De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de consument altijd kan inroepen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantievoorwaarden van Matrasdirect